Hva kan det søkes tilskudd til?

–       Teknisk utstyr til kulturrom

–       Bygg og utbedring av kulturrom

*Det kan i tillegg finnes prøveordninger som skal dekke et nytt eller midlertidig behov hos Kulturroms søkere.

 

Hvem kan søke

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema