Hjemmehjelp

Praktisk bistand
  0 - 6 timer pr. mnd. 7 - 12 timer pr. mnd 13 - 30 timer pr. mnd 31 - 80 timer pr. mnd > 80 timer pr.
mnd
Husstandens Nettoinntekt pr. år
  2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Inntil 2G  Statens maksimumssats                                                                                   Statens maksimumssats 
2 – 3G       445 457 890 914 1 335 1 371 1 750 1 797 2 227 2 287
3 – 4G 890 914 1 780 1 828 2 448 2 514 3 117 3 201 4 000 4 108
4 - 5G 1 168 1 200 2 095 2 152 2 949 3 029 3 783 3 885 4 770 4 899
> 5G 1 447 1 486 2 410 2 475 3 450 3 543 4 450 4 570 5 540 5 690
               
> 5G: Ved mindre behov enn 6 timer pr. mnd. Betales selvkost på kr. 500,- pr time
   
G er pr. 01.05.2020: kr. 101.351,-  

 

Korttidsopphold-/dag-/nattopphold på institusjon

Dag- eller nattopphold pr. døgn    Statens maksimumssats 
Døgnopphold pr. døgn    Statens maksimumssats 
     
For korttidsopphold som varer ut over til sammen 60 døgn, kan det regnes vederlag etter regler for langtidsopphold
Statens maksimumssatser gjelder.       

Trygghetsalarm

Trygghetsalarmer  2020   2021
Leie/serviceavgift (årsavgift)  kr                                               138 per måned  kr                                      141

Støttekontakt

Lønn pr. time  kr                                             150

 

Helsestasjon

Helsestasjon 2020       2021
Hørselsundersøkelse  kr                                               100 pr. konsultansjon  kr                                      103
Vaksinasjon  kr                                               100 pr. konsultansjon  kr                                     103
Vaksinepris kommer i tillegg.

Middagsservering/salg av mat

Middagsservering/salg av mat: 2020   2021
Middag inkl. ombringing  kr                                                   82 pris pr. porsjon  kr                                       100
Middagsabonnement pr. mnd.  kr                                                 984 man/ons/fre  kr                                    1 011
Matabonnement frokost, middag, kvelds  kr                                              3 349    kr                                  3 439
                     
Midlertidig videreføring av tidligere ordning når det gjelder matombringing.                 
Matabonnement gjelder tilknytning til Grovfjord aldershjem                    

Dagsenter

Dagsenter 2020   2021
Dagsenter   Per dag  kr                                       55