Informasjon fra grunneiere og kommune

Vi ber om at Liaisonoffiser tlf:91634187 varsles om ekstra sårbare punkter i øvingsområdet, herunder, eldreboliger, skoler, barnehager, vernede områder, husdyr og husdyrhold.

Skade og vern av miljøet

Forsvaret har en egen skade- og miljøverngruppe. Med unntak av personskade, tar skade- og miljøverngruppa imot meldinger om alle typer skade på innmark, utmark, husdyr/vilt, materiell, infrastruktur, sportsanlegg, veier, naturvernområder, kulturminner, drikkevann, kraft/tele, avfall, forurensing og bilskade.

Ved skade: Ring telefon: 769 25 361 eller send en epost til : HV-16.kontakt@mil.no