Takket være overskuddet fra Sparebank 68º Nord støtter de prosjekter som bidrar til gode lokalsamfunn i Harstad-regionen og i Vesterålen.
Les mer om hvilke prosjekter de støtter og hvordan søke her: https://vigirmuligheter.no/

Søknadsfrist 1. juni.