Har du ikke registrert deg i Helseboka, men ønsker å starte opp vaksineringen, kan du også ta kontakt direkte med vaksinetelefonen for å få tildelt time. Eventuelt kan du registrere deg i Helseboka.

 

Når det gjelder dose 2, jobber vi med å fremskynde tidspunkt for vaksineringen. Da det fortsatt er stor usikkerhet rundt tildeling er det vanskelig å planlegge langt fremover i tid, men når vi vet hvor mange doser vi har sender vi ut meldinger med tilbud om endring av time.

 

Vaksinedose 3: Vi får noen spørsmål og ønsker om å sette seg opp på time til vaksinedose 3. Pr. tiden er det ikke avgjort om det skal tilbys en dose 3 eller ikke. FHI jobber med denne saken og ser på fordeler og ulemper i forhold til å gi en 3. dose av vaksinen. Inntil videre skal det kun settes 2 doser. Om det blir bestemt at det skal gis en 3 dose på sikt vil vi informere om hvordan dette skal gjennomføres.

 

Vaksinetelefonen: Tlf.nr 94796421 (hverdager kl 09-11)

Påmelding via Helseboka: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294