Når vold avdekkes skal det kommunale tjenesteapparatet kunne bidra med riktig hjelp til rett tid, og ha et godt samarbeid internt så vel som med eksterne samarbeidsparter. 

Vold og overgrep i nære relasjoner er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. For de som er utsatt er det ofte forbundet med både skam, tabu og skyldfølelse og dermed fortielse – noe som gjør det vanskelig å be om hjelp og for andre å oppdage. For utøvere av vold og overgrep så vil også fortielse, skam og tabu kunne gjøre veien lang for å be om hjelp. 

Alle har rett til å leve et liv uten vold og overgrep. All bruk av vold og overgrep strider med norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter. Det må tas på alvor og krever en felles innsats. 

Vold er en alvorlig kriminell handling som kan få alvorlig konsekvenser i menneskers liv.

Planen er utarbeidet for å gi fagpersoner et systematisk verktøy i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Men like viktig, planen er også laget for de som er utsatt for vold, de som utøver vold og for pårørende.