De som ønsker å selge og oppbevare fyrverkeri i romjulen skal i utgangspunktet sende sin til kommunen innen 1. mai iht § 9-2 i forskrift av 26 juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

Denne fristen er for i år utsatt til 01.september 2020.

Brannsjefen