Oppgaven må:

Være knyttet til aktuelle problemstillinger i regionrådets geografiske nedslagsfelt, en eller flere av medlemskommunene eller om Hålogalandsrådets rolle eller problemstillinger knyttet til fylkesgrenseutfordringer mellom Nordland og Troms.

Ha faglig relevans for mer enn en av kommune eller regionrådet.

Stipendmottakere forplikter seg til å lage en kortversjon i artikkelformat av oppgaven og presentere den kort på et regionrådsmøte.

 

Søknaden skal inneholde en kort prosjektskisse 2-5 sider, og inkludere fremdriftsplan.

 

Send søknaden til ingeborg@halogalandsradet.no innen 30. mars 2023.

 

Ta gjerne kontakt med Ingeborg Johnsen, 97087755 eller ingeborg@halogalandradet.no hvis du har spørsmål.

 

Masterstipendet er en prøveordning i 2023.

 

Hensikten er å stimulere til kunnskapsproduksjon i vårt område, samt synliggjøre regionen for fremtidig arbeidskraft.

 

Hålogalandsrådet kan være behjelpelig med tilgang til feltet, intervjuobjekt og andre data.

 

Hålogalandsrådet omfatter kommunene Ibestad, Kvæfjord, Harstad, Tjeldsund, Evenes, Lavangen, Gratangen og Narvik

 

Mer informasjon finner du på hjemmesiden til Hålogalandsrådet: 

https://www.halogalandsradet.no/masterstipend/?fbclid=IwAR2eDZOwrEju93fzmhQEv5PfIXuEolGk2WmKib1XkvfOp7jFl3PewRYVizI