Det er derfor sendt ut gult varsel om flomfare, med påfølgende jord- og flomskredfare for vårt område fra i dag, mandag 22. mai og gjeldende utover i uka.

Gult farevarsel betyr at det er en moderat fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver.

 

Anbefalingene er forutenom at å holde seg oppdatert om situasjonen:

  • Unngå ferdsel i bratte skråninger og i nærheten av eller ved elver og bekker med stor vannføring. Stabiliteten i terrenget kan være redusert som følge av kraftig erosjon, generelt gjelder dette også etter flom eller ved høy vannstand.
  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder  som for eksempel i kjellere, og biler, campingvogner eller lignende langs elver og bekker.
  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø og is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

 

Ser du hendelser knyttet til dette som du mener kommunen bør vite om, ber vi deg ta kontakt.

 

Mer informasjon finner du på værvarslingssiden fra NRK og meteorologisk institutt og på internettsiden for naturfarevarsler i Norge.