Som følge av at en av gatelysstolpene ved bensinpumpa i Grovfjord er kjørt ned, antar vi at også bredbåndsforbindelsen til flere innbyggere kan være påvirket.

 

Vi har tatt kontakt med bredbåndseier, og vi skal bidra der vi kan for at skaden gjenopprettes så raskt som mulig.

 

Skaden påvirker også gatelysene i sentrum av Grov.