Alle mellom 40 og 79 år som er bosatt i Tjeldsund kan delta. Uansett helsetilstand, kjønn, eller kulturell bakgrunn. Det er frivillig og gratis å delta.

Undersøkelsen går ut på å besvare et spørreskjema og å delta i fysiske undersøkelser på feltstasjonen. Etter undersøkelsen får du med deg en del resultater fra undersøkelsene og det kan være interessante opplysninger om egen helse.

I Tjeldsund gjennomføres undersøkelsen ved Rødbygget på Elvemo i perioden 07. - 26. juni.

Åpningstider er:
Mandag og fredag: kl. 09.00 – 16.30
Langåpent tirsdag, onsdag og torsdag til kl. 18.00
Lørdagsåpent 15.juni kl. 10.00 – 14.00
 

Oppfordring fra Ordfører 
Ordfører har nylig gjennomført undersøkelsen og oppfordrer alle mellom 40 og 79 år å gjøre det samme.
 


 

Ditt bidrag er viktig!
Ved å delta bidrar du med viktig informasjon til bruk i helseforskning. Det kan fortelle noe om helsesituasjonen til befolkningen i området du bor i, som for eksempel kommunen din. Det er nyttig kunnskap for kommuner, fylkeskommuner, Sametinget og helsemyndigheter, som kan bruke det for å sette i gang helsefremmende tiltak eller forbedre helsetjenester. Jo flere som deltar, desto bedre kunnskap og forskningsresultater får vi. 

Når slike undersøkelser gjennomføres i mange kommuner gir kunnskap om helsa til befolkningen i hele nord- og midt-Norge. Det er viktig kunnskap som igjen kan brukes til å møte behovene fra befolkningen.


Vinn premier!
Alle som deltar i SAMINOR 3 er med i trekningen av noen fine premier. Blant annet sykler, treningsklokker + mange andre premier. Saminor annonserer når trekningen er på sine nettsider og kontakter vinneren.  Ditt personvern blir i varetatt og trekningen blir ikke koblet til dine svar.

 

     Slik foregår undersøkelsen

 • Du fyller ut et spørreskjema, digitalt eller på papir
 • Møter opp til en fysisk undersøkelse på Rødbygget på Elvemo 7. til 26. juni. Undersøkelsen varer omtrent 30–45 minutter. Tilleggsundersøkelsen for de i alderen 70–79 år tar omtrent 30 minutter.

  Dette skjer i den fysiske undersøkelsen
 • Det måles din høyde, vekt, liv- og hoftevidde, blodtrykk, lungefunksjon, hvilepuls, hjerterytme (EKG) og gripestyrke. Deltakere over 70 år inviteres også til test av balanse og hukommelse, konsentrasjon og oppmerksomhet.
 • Det måles lungekapasitet (spirometri) på noen utvalgte deltakere
 • Noen deltakere får spørsmål om å gå med en aktivitetsmåler på kroppen i en uke
 • Du avgir en blodprøve, urinprøve og hårprøve.

  Dette får du vite om deg selv
  Etter undersøkelsen får du svar på dine målinger og på en del analyser av blodprøvene (langtidsblodsukker og blodprosent). Det kan være interessante opplysninger om din egen helse og du får med deg målingene med hjem. Hvis noen av målingene viser behov for medisinsk oppfølging vil du bli anbefalt å kontakte lege. Du kan også reservere deg mot å få vite prøveresultater.