Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget i Tjeldsund kommune. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt. 

I henhold til valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene. Klagen sendes valgstyret i kommunen på den adressen som er oppgitt under.


Følgende valglister er godkjent:
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Rødt - Ruoksat
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Tjeldsund Tverrpolitiske Liste


Valglistene er lagt ut til gjennomsyn på følgende steder:
I resepsjonen på Tjeldsund rådhus, Evenskjer og på kommunens hjemmeside. 

 

Valgstyret i Tjeldsund
Postboks 240
9439 Evenskjer