Vi ber derfor dere som har fått melding om å sette dere opp på time, om å ta kontakt med vaksinetelefonen og gi beskjed dersom du ikke ønsker å benytte oppsatt time. Dette vil spare oss for mye arbeid og vi får en mer effektiv vaksinering.

  • Dersom du har fått vaksine i en annen kommune – vær snill å gå inn i helseboka på nytt og meld fra «Ønsker ikke vaksine». Du vil fortsatt være registrert med at du ønsker vaksine i den kommunen du har fått vaksine.
  • Dersom du har vært på drop-in-time i andre deler av landet – ta kontakt med vaksinetelefonen for å bli satt opp til dose 2 i hjemkommunen - Tjeldsund kommune

Vaksinetelefonen: 94 79 64 21. Telefonen er betjent hverdager mellom kl. 09-11.