Flere steder er vi nå ferdige med denne utskiftningen, men det gjenstår enda en god del. 
Noen steder medfører dette at noen gatelys står mørke over tid. Dette beklager vi.

Merk at vi skifter ut enkeltpunkter etterhvert som de gamle pærene går - ikke alle armaturene på et strekk. Det er det ikke handlingsrom til. 

Årsaken er at vi forsøker å gjennomføre arbeidet innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet, og da må vi blant annet se hele strekk og områder under ett.
I neste uke, uke 4, tar vi sikte på å starte opp med utskiftningen i Grov-området.

 

Arbeidene foregår fortløpende langs kommunale og de fylkeskommunale veier som kommunen har ansvar for, og vi oppfordrer dere som trafikanter og bilister om å ta hensyn til dette.

 

Forøvrig oppfordrer vi deg som innbygger til å bruke Meldeportalen, fortrinnsvis med mobilen, for å melde inn feil eller problemer langs kommunale veier, ikke bare på gatelys men også i forbindelse med vintervedlikehold og brøyting, renovasjon, vann, avløp og lignende. Pass på at du melder inn adresse/lokasjon så nøyaktig som mulig, slik at det blir enklere å finne og løse problemet raskest mulig. 

Link til Meldeportalen finner du på forsiden til kommunens hjemmeside.