Årsaken til dette er at vi ved innleid entreprenør feilsøker og utbedrer feil, samt skifter armatur.

Arbeidet vil pågå de nærmeste to-tre dagene.

 

Gatelysene styres forøvrig både av timere (klokkeslett) og på fotoceller (slukker utfra hvor mye lys det er ute).