Tjeldsund Kommune er avhengig av ekstern hjelp for pæreskift.

Det er bestilt en gjennomgang for skfting av lyspærer på gatelys som Tjeldsund Kommune har driftsansvar for.

Det er forventet at dette kommer i orden snart.