Vi får naturlig nok en del henvendelser om mørke gatelys i kommunen.

Mørke lys skyldes enten feil på hele strekninger, eller at det er enkelte pærer som er gått.

Vi skal gjøre hva vi kan for å få lys i alle lysene det skal være lys i, men vi ber om forståelse for at alle arbeider på gatelysnettet er arbeider kommunen ikke har lov å utføre selv.

Vi er derfor helt er avhengige av at våre leverandører har tid og kapasitet til å gjøre arbeidet for oss.

 

  • Når det gjelder hele strekninger som er ute av drift, bestiller vi utbedring så snart vi får kjennskap til dette. Utbedring skjer imidlertid ikke med en gang, siden responstida i slike tilfeller er avhengig av entreprenør. Responstida kan være flere dager, men – som nevnt – arbeidene bestilles så snart vi får kjennskap til disse.

 

  • Når det gjelder enkeltpærer, skiftes ikke disse fortløpende - dette blir for dyrt og «enkeltpærer» som er mørke, skiftes derfor «i bolker»/flere samtidig i egne arbeidsoppdrag. Vanligvis gjennomføres det en runde med pæreskift om høsten etter at lysene er tente, og en senere på nyåret etterpå utfra behov.  Dette er årsaken til at det vil kunne gå tid før enkeltpærer skiftes – ofte det mange oppfatter som for lang tid. Vi beklager dette og kan bare be om forståelse for dette.

 

Men det er unntak - der hvor gatelys står i forbindelse med busstopp for skolebarn, vanskelige vegkryss osv prøver vi å utbedre dette fortløpende.

 

Har du som innbygger tips om mørke gatelys, ber vi deg fortsette å melde dette til postmottak@tjeldsund.kommune.no, og vær så nøyaktig som mulig om hvor det gatelyset du viser til, er (adresse, veibeskrivelse eller lignende).

Takk for forståelse og for god hjelp.