Nye retningslinjer:

Per dato har Tjeldsund kommune ansvaret for drifts og vedlikehold av 2415 gatelys langs veien i kommunen.

Det har de siste åra vært lagt ned en betydelig investering for å tilfredsstille nye krav til måling av effektbruken på vei- og gatelysnettet.

 

Men kommunen står enda foran store utfordringer, og for å legge til rette for en forutsigbar og riktig drift av dette nettet, vil Formannskapet i Tjeldsund kommune neste møte behandle sak om egne retningslinjer for vei og gatelys i Tjeldsund kommune

Disse retningslinjene vil legge rammer for hvordan kommunen skal forholde seg til drift, vedlikehold og nyinvesteringer, men vil også vedta såkalte «tennetider» samt hvor kommunen skal ha vei- og gatelys.

Retningslinjene tas sikte på lagt ut på en høring til innbyggerne før de endelig vedtas.

 

Tennetider:

Det viktigste for de fleste er er «tennetidene» - når er gatelysene på?

Inntil disse nye retningslinjene vedtas, gjelder følgende:

  • Gatelysene styres i all hovedsak av fotoceller.  Dette vil si at lysene slås av og på utfra hvor lyst det er ute.
  • Tennetiden er mellom kl 0630 og 2330. Dette vil si at lysene er helt avslått mellom 2330 og 0630.
  • Gatelys er tent i fra 20 august til 15 april.

 

Pæreskift:

Vedrørende pæreskift, forsøker vi å få dette gjort før sesongen, og har en runde i løpet av vinteren.

Vi vil ikke kunne garantere å skifte enkeltpærer fortløpende – dette er for kostnadskrevende.

Lys i forbindelse med bussholdeplasser, skoler etc, vil vi imidlertid gjøre alt vi kan for å få prioritert likevel.

 

Lys midt på dagen:

Det er noen som reagerer på at lysene enkelte steder nå står på «midt på lyse dagen».

Dette skyldes at det foregår arbeider (som pæreskift, innkjøring av nye styringer mv) på enkelte strekk, og entreprenøren har tidvis lysene på i forbindelse med dette arbeidet. Vi ber om forståelse for det.

 

Til slutt ber vi alle ta hensyn langs veiene våre når dere ser at det foregår arbeider på gatelysnettet etter veien.

 

 

Vi ber dere melde feil som mørke gatelys inn på denne linken