Vi har driftsproblemer med en del gatelys strekk.
Som flere har lagt merke til, tennes og slukkes disse lysene til helt feil tider av døgnet.

Blant annet gjelder dette på Fjelldal.

Slik skal det selvfølgelig ikke være. Gatelysene har mye med trafikksikkerhet å gjøre, så det å sørge for at disse slukkes og tennes til vedtatt tidspunkt, er en prioritert oppgave fra Tjeldsund kommune.

Tjeldsund kommune kan ikke selv utføre noen form for arbeider på gatelysnettet, men leverandøren av den nye styringen av lysene, driver og har drevet feilsøking.

De siste opplysningene vi er kjent med er at leverandøren kan ha funnet feilen i feilprogrammerte lys fra fabrikk.
Tjeldsund kommune forventer fortløpende og rask utbedring.

Uansett – vi beklager at dette skjer og kan forsikre dere som innbyggere det arbeides med å løse problemet så snart som mulig.