Denne brua eies av Tjeldsund Kommune.

Det er foretatt undersøkelse av omfanget, og i påvente av konklusjon og utbedring vil brua fortsatt være stengt for gående.

Skolebuss vil fortsatt kjøre opp og hente elever på boligfeltsiden så lenge det ikke er avklart