Skadevurderingsrapporten fra forsikringsselskap/rådgiver kom 30.11.22.

 

Denne forteller at før brua kan gjenåpnes, må det etableres en understøttelse der det er avdekket manglende understøp på ett av brukarene.

Det foreligger dermed en klar anbefaling om å ikke åpne gangbrua for bruk før dette er gjennomført.

 

Vi følger opp saken og gjøre hva vi kan for å få dette på plass, men må ta forbehold for kapasitet hos aktuelle «spesialfirma».