Søppeldunker til oppsamling av døde villfugler settes ut på følgende steder:

  • Returpunkt fritidsrenovasjon Miklevoll/Sandneset
  • Returpunkt under Tjeldsundbrua
  • Parkeringsplassen til rådhuset på Evenskjer
  • Returpunkt på skaret på Fjelldal
  • Returpunkt ved Ramsundbrua
  • Kongsvik skole
  • Returpunkt Sandstrand Kløvet


Søppeldunkene er merket med «Kun døde fugler» og «Kategori 1 materiale – Kun til destruksjon».

 

Privatpersoner som finner døde fugler, kan fjerne disse ved å:

  • Pakke de døde fuglene inn i to poser og lukke disse godt
  • Levere fuglene i merkede søppelbokser på angitt sted

 

Minner på om at man ikke skal ta på døde fugler og viktigheten av god handhygiene etter å ha fjernet eventuelle døde fugler.

 

Melding om døde fugler gis til Tjeldsund kommune på telefon: 770 89500 eller på epost: post@tjeldsund.kommune.no

Det er ønskelig å få informasjon om lokasjon og antall døde fugler.

 

Oppdatert informasjon om fugleinfluensa finnes på hjemmesiden til mattilsynet: Fugleinfluensa | Mattilsynet