Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen.

Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten som det søkes kompensasjon for. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1.september 2023. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid. 

Dere finner informasjon om ordningen og søknadsskjema på nettsiden vår:  Momskompensasjon på varer og tjenester - Lottstift. Her ligger også informasjon om oppdateringer dere må vite om i 2023.