Vedlagt finnes skjema som vi ber dere som frivillige om å fylle ut, så tar vi kontakt ved behov.

Skjema frivilling i Tjeldsund kommune

Til deg som sitter i karantene eller isolasjon, og som ikke har venner eller familie som kan bistå:

 

Kontakt Laila Benjaminsen, tlf. 418 06952 eller

Janne Johansen, tlf. 907 67222,

så skal vi prøve å være behjelpelig med å finne løsninger.

 

Tusen takk til dere frivillige som deltar på denne dugnaden.