Ved vannbehandlingsanlegget på Sand er det etablert et nytt returpunkt med nedgravd løsning.

Dette er dimensjonert av Hålogaland Ressurselskap (HRS) til og ha kapasitet til og dekke Ramsund bru til Tjeldnes.

Det var da planlagt og ta bort øvrige returpunkt utover mot Tjeldnes.

På grunn av manglende kommunikasjon fikk ikke vi mulighet til og varsle før disse ble tatt bort.

Dette beklager vi.

 

Nytt returpunkt Ramsund Bru til Tjeldnes blir nå på Sand vannbehandlingsanlegg ved siden av Tjeldsund Camping.

Mot Myklebostad er det etablert et nytt punkt cirka 500 meter fra Ramsund Bru mot Myklebostad.  

Dette er en systemløsning som står oppå bakken.

Disse tiltakene er gjort for og effektivisere innsamling og begrense transport av renovasjonsbil utover Tjeldøya.