Grovavfall skal ikke plasseres ved/i oppsamlingspunktene, men leveres på Moan.

Grovavfall medfører på den ene siden at oppsamlingspunktene «flyter over» fordi de fylles fort opp, men det medfører også økte kostnader.

Renovasjonsordningen er et selvkostområde – alle økte kostnader som følge av innsamling, sortering og levering, er økte kostnader som må tilbakeføres de som betaler renovasjonsgebyr.

 

For å kunne holde oppsamlingspunktene høvelig ryddige og i orden, er vi avhengige av at alle tar ansvar:

  • Oppsamlingspunktene kan og skal bare brukes av de som betaler gebyr for fritidsrenovasjon i Tjeldsund – ingen andre.
  • Ikke sett fra dere grovavfall og annet som ikke skal til returpunktene
  • Ser dere at bokser/containere er fulle – kontakt HRS (76922000) eller kommunen (77089500)

 

Er du i tvil, finner du mer informasjon om ordningen her:
https://www.hrs.no/hrs-husholdning/renovasjon-i-hrs/hytte-og-fritidsrenovasjon/

 

Vi satser på at forholdene rundt oppsamlingspunktene blir bedre framover, og ønsker alle en god sommer.