Flere påpeker at containere og bokser er fulle og «det flyter med avfall».

Tjeldsund er i nær dialog med Hålogaland Renovasjonsselskap (HRS) som tjenesteleverandør for å sikre bedre tømmerutiner for å sørge for at oppsamlingsstedene følges bedre opp.

Når dette er sagt, så avhenger ryddige oppsamlingspunkt mye av dere som abonnenter. 
En del av problemet med at enkelte av oppsamlingspunktene «flyter over», er at det sorteres for dårlig, og at det kastes mye som ikke hører hjemme der.

Eksempelvis: I glass/metallboksene finner vi stålgjerder, tomme malingsbokser og stekepanner, og i containerne finner vi sykler, store griller pluss masse annet som ikke skal være der.

Dette er naturligvis grovavfall som ikke kan eller skal leveres på oppsamlingspunktene, men skal leveres på Moan.

Alt dette medfører på den ene siden at oppsamlingspunktene «flyter over» fordi de fylles fort opp, samt at kostnadene øker med å rydde opp og å kildesortere.

For å kunne holde oppsamlingspunktene høvelig ryddige og i orden, er vi avhengige av at alle tar ansvar:

  • Sortèr avfallet
  • Ikke sett fra dere grovavfall
  • Ser dere at bokser/containere er fulle – kontakt kommunen (77089500) eller HRS (76922000)
  • Oppsamlingspunktene kan bare brukes av de som betaler gebyr for fritidsrenovasjon i Tjeldsund – ingen andre.

Er du i tvil, finner du mer informasjon om ordningen her

Vi satser på at forholdene rundt oppsamlingspunktene blir bedre framover, og ønsker alle en god sommer.