Hva kan man få støtte til:

- Medlemskontigent

- Trenings-og aktivitetsavgift

- Kulturskoleavgift

- Egenandel for turer, treningsleir, turneringer o.l

- Deltakelse på stevner, cuper m.m.

- Utstyr for deltakelse på organisert fritidsaktivitet
 

Slik fungerer ordningen:

Lag og foreninger ber om støtte til utgifter foreningen har hatt, og som ikke barn og unge kan dekke selv. Fritidskassen betaler direkte til klubben uten at klubben behøver å fortelle hvem dette gjelder. 

Lag og foreninger ber om støtte to ganger pr. år, med frist 1. september og 1. mars. Vi ønsker at søknader ikke sendes før 14 dager før fristen.

Send søknad til: postmottak@tjeldsund.kommune.no. Merk: Kultur og folkehelse

Vi ønsker opplysninger om antall unge, type utgift, og ei kort vurdering fra dere.

 

Fritidskassen er et samarbeid mellom Tjelsund kommune, Buf.dir og frivilligheten.

Behandling av refusjonskrav for Fritidskassen legges til enhet for kultur og folkehelse.

Fritidskassen.pdf

Kontaktperson for ordningen
Barne- og ungdomskoordinator Linn-Eva Sæter
linn-eva.seter@tjeldsund.kommune.no / tlf 97611443

Enhetsleder Janne Johansen

janne.johansen@tjeldsund.kommune.no /tlf. 90767222