Midtre Hålogaland Friluftsråd ved Thale Rasmussen, fortalte om arbeidet hun gjør i Friluftsrådet. Hennes arbeidsområde ligger innenfor segmentet folkehelse og friskliv, og Tjeldsund kommune har et meget godt samarbeid med Friluftsrådet. Lag og foreninger oppfordres til frisklivs-aktiviteter, og også enkeltpersoner, som ønsker å bidra, som f.eks. frisklivsvenn, oppfordres til å ta kontakt med kultur og folkehelse i Tjeldsund kommune.

Det å gå seg en tur, gjøre litt øvelser, og være sosiale er godt både for den fysiske og psykiske helsa. 

Vi oppfordrer også folk til å ta kontakt med vår utstyrssentral, Bua Tjeldsund, dersom dere har behov for å låne utstyr eller ønske om aktiviteter.

Tusen takk til Midtre Hålogaland Friluftsråd for nyttig informasjon og servering. Tusen takk også til Grov Pensjonistforening og Tjeldsund Røde kors, som godt vertskap.