Gruppa gikk først tur i Fjelldal-området. Der er de en gjeng entusiaster, som ukentlig går turer og sørger for å holde både seg og andre i aktivitet.

Etterpå var det interessant foredrag fra Thale i Midtre Hålogaland Friluftsråd. Hun fortalte litt om Friluftsrådet, og det gode samarbeidet som de har med kommunen. Det var Friluftsrådet, som også sørget for at vi fikk deilig lunsj hos JaHa Pub, etter gåturen. Thale hadde med seg en representant fra Frisklivssentralen i Narvik, som fortalte om deres konsept "Frisklivsvenn", og om hvor viktig det er å tenke forebygging, for at folk skal kunne leve gode og aktive liv - både som ung og senior.

Enhetsleder for kultur og folkehelse, Janne Johansen, fortalte om frisklivsarbeid i Tjeldsund kommune, om BUA utstyrssentral og at kommunen nå jobber med Temaplan for idrett, friluftsliv og kultur.

Neste frisklivs-kafe blir den 4. mai i Grovfjord med Grov pensjonistforening og den 8. mai på Evenskjer med Tjeldsund Røde Kors. Til høsten blir det arrangert friskliv-kafe i Kongsvik.

Vi heier på alle som bidrar til fysisk aktivitet i Tjeldsund kommune.