Om Friluftsskolen
Friluftsskolen er et konsept utviklet i et samarbeid mellom Friluftsrådenes Landsforbund og Den
Norske Turistforening og arrangeres over hele landet i samarbeid mellom kommuner, lag og forening
og friluftsråd. Friluftsskolen er et ferietilbud for barn og ungdom i alderen 10-13 år (5.-7. klasse), hvor
deltakerne får en introduksjon til ulike friluftsaktiviteter, med sikte på å legge grunnlag for friluftsliv
som livslang fritidsaktivitet. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over tre dager.

For nærmere info og påmelding se her:

7. - 9. mars Elvegård fjordcamp, Balteskard, Grovfjord
9. - 11. mars Breistrand, Ramsund og Trøsemarka

Friluftsskolen er helt gratis, men det er ei plassbegrensning på 15 deltakere pr. Friluftsskole.