Friluftsskolen er et organisert fritidstilbud for barn og ungdom utviklet i et samarbeid mellom Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening.Og arrangeres over hele landet. 
Deltakerne introduseres til og gis opplæring i grunnleggende friluftsaktiviteter og miljøvennlige holdninger til bruk av naturen, 
med sikte på å legge grunnlag for friluftsliv som livslang fritidsaktivitet.

Grov 22. - 24. juni 
Fjelldal 24. - 26. juni
Evenskjer 30. juni - 02. juli
Kongsvik  12. - 14. august

Ingen deltakeravgift!
Det er 15 plasser tilgjengelig på hver Friluftsskole. Får vi flere påmeldinger, lager vi venteliste og alle får tilbakemelding om de har fått plass eller står på venteliste.
De som får plass, vil bli nærmere kontaktet og får mer informasjon om dagene.

 

AKTIVITETER
På Friluftsskolen kan du delta på spennende friluftsaktiviteter som for eksempel fisking, padling, klatring, grottetur, natursti, 
topptur osv. Noen av disse aktivitetene vil du bli kjent med i tillegg til andre. Endelig program er klart noen dager i forveien.
I tillegg til spennende aktiviteter lærer deltakerne litt om kart og kompass, finne leirplass, allemannsrett og ferdsel i naturen.

HUSK
- Uteklær til alle dagene, som tåler å brukes i de ulike aktivitetene, sekk, drikke og matpakke.
- Oppmøte kl. 09.00 og avslutting kl. 15.00 hver dag

Eventuell skyss/transport innenfor denne tiden står arrangører for.

Friluftsskolen ledes av erfarne voksen som vil være med gjennom dagene. De som har behov for å låne utstyr bes melde i fra om på mail.

Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av uka er Midtre Hålogaland Friluftsråd i samarbeid med Tjeldsund kommune.

PÅMELDING

Trykk på link under for digital påmelding til din aktuelle Friluftsskole

Grov / Elvegård Fjordcamp 22. - 24. juni  (Påmeldingsfrist 18.juni)
Fjelldal / Hundvollan 24. - 26. juni (Påmeldingsfrist 18.juni)
Evenskjer / Isbaderstranda 30. juni - 02. juli (Påmeldingsfrist 18.juni)
Kongsvik  12. - 14. august (Påmeldingsfrist 31. juli)

 

NB! FRILUFTSSKOLEN GJENNOMFØRES MED FØLGENDE SMITTEVERNTILTAK

  • Ingen felles tilberedning av mat, ta med matpakke
  • Regelmessig håndvask med våtservietter og antibac
  • Fellesutstyr desinfiseres mellom bruk
  • Vi holder anbefalt avstand
  • Ved sykdom/symptomer skal arrangør varsles og barnet skal ikke møte opp


Spørsmål: Kontakt Barne- og ungdomskoordinator Linn-Eva Sæter linn-eva.seter@tjeldsund.kommune.no / 97611443
eller Kultur- og folkehelsekoordinator Silje Elvenes Liseth silje.liseth@tjeldsund.kommune.no / 41695455