Er det noen som er interessert  i og gjennomføre ulike markeringer i Friluftslivets uka 5-13 september er det mulig å søke midler til dette formålet. 

 

Det er mulig å søke om tilskudd til gjennomføring av arrangement fra Forum for Natur og friluftsliv, Troms/Finnmark her:  https://fnf-nett.no/troms/friluftslivets-uke-2020/ 

Det er ønskelig med tilbakemelding om det er noen som skal gjennomføre aktiviteter slik at kommunen kan være behjelpelig med markedsføring på kommunens hjemmeside og facebookside.