Friluftslivets uke er i 2024 fra 31. august- 8 september, og hele Norge er invitert til å bli med ut på tur! Uka starter med #nattinaturen 31. august og en fin åpningshelg! Vi håper dere vil være med på denne nasjonale festuken og bidra med aktiviteter som gjør at flere får øynene opp for sitt lokale friluftsliv.

Dere kan allerede nå starte å registrere deres arrangementer helt gratis i Norsk Friluftsliv sin aktivitetskalender – denne vil bli promotert i media i forbindelse med uka. Trenger du hjelp med å registrere- ta kontakt på troms@fnf-nett.no så hjelper vi!

Søk på aktivitetsmidler til Friluftslivets Uke 2024!
I forbindelse med Friluftslivets uke kan frivillige organisasjoner i Troms søke om opptil 3000 kr pr. arrangement i Friluftslivets Uke fra FNF Troms. Kommuner kan søke på vegne av frivilligheten. Aktivitetene må være åpne for allmennheten (men kan ha påmelding) og være gratis.

Fristen for å søke er 20 juli!!!!!!! Alle søknader sendes troms@fnf-nett.no med følgende innhold:
Send en kort søknad med beskrivelse av aktiviteten dere søker midler til og hvem dere er.
Hvor mye søker dere om- maks 3000 pr arrangement.
Aktiviteten MÅ registreres i aktivitetskalenderen for uka her.
Fristen for rapportering er 20 oktober og mer informasjon om enkle krav kommer i tilsagnsbrevet.

Dere kan lese mer ved å følgen denne linken: Friluftslivets Uke 2024: Bli med på uka med deres arrangement og søk midler til aktivitet! - Troms (fnf-nett.no)