Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2021  fra Sametinget, gjennom ordningen

Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer 

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider:

https://www.riksantikvaren.no/les-om/tilskudd/#tilskudd-samiske-kulturminner

- Fartøyvern

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider:

https://www.riksantikvaren.no/les-om/tilskudd/#tilskudd-fartoy

Tilskuddene  gjelder for 2021

Søknadsfrist: 1.november 2020

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

Lars-Børge Myklevold

Seniorrådgiver

lars.borge.myklevold@samediggi.no

+47 78 48 42 73

 

Bildet viser: Private eiere av automatisk freda samiske bygninger kan nå søke tilskudd for 2021. Søknadsfristen er 1.november 2020. For flere opplysninger om tilskuddsordningen og søknadsskjema se Sametingets nettside. Bur og stabbur er en vanlig samisk bygningstype. Foto: Sametinget