Mer informasjon finnes på Forsvarsbygg sine sider: Orientering om boliger utenfor basen