Forsvarsbygg er tidlig i prosessen om å detaljregulere nåværende skyte- og øvingsfelt på Ramnes. Bakgrunnen for planen er å sikre rammebetingelsene for dagens arealbruk, Forsvarets nye behov, og for videre langsiktig drift og utvikling av Ramnes skyte- og øvingsfelt. Planen vil gi bedre forutsigbarhet for Tjeldsund kommune, naboer og Forsvaret med henhold til muligheter og begrensninger for utvikling og bruk av området. 

 

Representanter fra Forsvaret, Forsvarsbygg, Tjeldsund kommune, og plankonsulent for plansaken vil være til stede på møtet. 

Hovedpunkter på møtet:

  • Orientering om planprosess
  • Orientering om pågående planarbeid for Ramnes skyte- og øvingsfelt
  • Spørsmål fra salen 

 

Tid: 6. desember 2023, klokken 18:00 

Sted: Ramsund kino

 

For spørsmål kan man ta kontakt med Forsvarsbyggs plankonsulent hos LPO Arkitekter As, ved Ingvild Stavem (+47) 900 40 960.