Bakgrunnen for planen er Forsvarets ønske om videreutvikling av Ramsund orlogsstasjon for å optimalisere dagens bruk og fremtidige behov. Foreslått plangrense på land samsvarer med dagens plangrense, utvidelsen av plangrense omfatter hovedsakelig området i sjø.

 

Representanter fra Forsvaret, Forsvarsbygg, Tjeldsund kommune, og plankonsulent for plansaken vil være til stede.

 

Hovedpunkter på møtet:

  • Orientering om planprosess og gjeldende planer for ROS
  • Orientering om pågående planarbeid for ROS
  • Spørsmål fra salen

 

Tid: 8. februar 2023 kl. 18.00

Sted: Ramsund kino

 

Invitasjon fra Forsvarsbygg ligger vedlagt under.