Vi minner på om at dette er ikke tillatt – dette framkommer også av skilting på stedet.

Slikt husholdning-grovavfall skal leveres til godkjent deponi, og alle abonnenter tilknyttet renovasjonsordning i Tjeldsund kommune har adgang til gratis levering på mottak (Moan).

Bildet viser en kastet mikrobølgeovn, stoler, metallkasser osv. ved hyttecontainerne ved Ramsundbrua.

Ettersom renovasjonsordningen er selvfinansierende, medfører alle ekstrakostnader for opprydning etter dem som ikke klarer å levere andre steder enn å kaste det fra seg slik som bildet viser, dessverre en økt renovasjonsavgift for alle abonnentene i Tjeldsund kommune – også de som gjør det slik det er ment – kjører avfallet til godkjent deponi.

 

Skilt ved container for fritidsrenovasjon