Politidirektoratet har i brev av 18.03.2022 stadfestet ny politivedtekt for Tjeldsund kommune - Troms og Finnmark fylke.

 

Forskrift om politivedtekt for Tjeldsund kommune gjøres gjeldende fra 18.04.2022.

Forskriften inneholder følgende bestemmelser oppdelt i følgende kategorier:

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

Kapittel 2. Orden på offentlig sted

Kapittel 3. Sikring av ferdselen

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted

Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising

Kapittel 6. Offentlige anlegg

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser

 

I tillegg til politivedtektene gjelder også øvrige bestemmelser i øvrige lovverk: politiloven, alkohollovens § 8-9 første ledd punkt 5, plan og bygningsloven, forurensningslovens § 28 og forskrift om bruk av kjøretøy § 3-2 og § 3-3.

 

Inntil 18.04.2022 gjelder fortsatt "FOR-1978-11-23-4420 : Forskrift om politivedtekt for Tjeldsund kommune, Nordland" for det geografiske området for gamle Tjeldsund og "FOR-1997-09-22-1041 : Forskrift om politivedtekt, Skånland kommune, Troms" for det geografiske området som utgjorde Skånland kommune. 

 

Du kan lese stadfestet forskrift her: Forskrift om politivedtekt for Tjeldsund kommune, stadfestet av Politidirektoratet.pdf