Ny §23A i Forurensningsforskriften ble vedtatt av Regjeringen den 7. april 2021. Forslaget som ble vedtatt er utarbeidet av Miljødirektoratet. Norges Fotballforbund var rådgiver for Miljødirektoratet og forslag til tiltak er blant annet basert på erfaringer med pilotprosjektene de hadde i Levanger, Stjørdal, Skedsmo, Bergen og Mandal, samt veileder: Utforming av miljøvennlige kunstgressbaner. Forslaget hadde i 2019 og 2020 en omfattende høring og miljødirektoratet oversendte forslaget til Klima- og Miljødepartementet for viderebehandling 1. juli 2020. 

Dere kan lese info om vedtaket og den nye forskriften her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vedtar-reglar-som-vil-redusere-plastforureininga-fra-kunstgrasbanar2/id2843169/

Forskriften omfatter tiltak for å hindre at granulat havner utenfor banen:

  • Krav om fysisk barriere rundt banene
  • Håndtere drens- og overvann (Granulatfilter i kummene).
  • Hindre spredning fra brukerer og vedlikeholdsutstyr
  • Informasjon
  • Håndtering av granulat
  • Snødeponi
  • Kunnskap og dokumentasjonsplikt
  • Substitusjonsplikt. (Velge et mer miljøvennlig produkt hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe). 

Les mer ved å følge linkene under:

Forskrift granulat info kretser 090421 VERSJON 3.pdf

Kompendie Rapporter om miljøtiltak.pdf

Utforming av miljøvennlige kunstgressbaner_web (002).pdf