Følgene saker skal til behandling:

Sakliste

 

Sakstype

Sak nr.

Sakstittel

 

PS

85/23

Godkjenning av møteprotokoll

 

PS

86/23

Tilstandsrapport for barnevernstjenesten 2023

 

PS

87/23

Søknad om serveringsbevilling

 

PS

88/23

Kommunedirektørens budsjettrundskriv 2024

 

PS

89/23

Orienteringer/drøftinger

 

PS

90/23

Referatsaker

 

PS

91/23

Bruk av delegert myndighet

 

 

PS

PS

92/23

93/23

Månedsrapport juni 2023

Gjenoppbygging av Kongsvik barnehage

 

Unntatt Offentlighet