Følgende saker skal til behandling:

Sakstype Sak nummer Sakstittel
PS 94/23 Godkjenning av møteprotokoll
PS 95/23 TV-aksjon NRK 2023 - Redd Barna
PS 96/23 Referatsaker
PS 97/23 Bruk av delegert myndighet

 

Saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside under Møteplan