Oversikt over alle forhåndstemmelokaler finner du på Valgdirektoratets hjemmeside: valg.no

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå frem til riktig kommune innen 12.september.

Ta med legitimasjon med bilde når du møter frem for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg vil du heller ikke få avgi stemme. Last gjerne ned valgkortet på telefon og ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Ta kontakt med din hjemmekommune dersom du ikke har mottatt valgkort innen 10.august.

For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under. 

 

Her kan du forhåndsstemme fra 10.august til og med 8.september 2023:

Tjeldsund folkebibliotek, Evenskjer:

  • Mandag, onsdag og fredag, klokken 10:00 - 15:00
  • Tirsdag og torsdag,               klokken 12:00 - 19:00


Fjelldal omsorgsenter: 5.september klokken 15:00 - 18:00

Sandstrand bo- og servicesenter:  6.september klokken 15:00 - 18:00

Kløverheimen, Kongsvik: 6.september klokken 15:00 - 18:00

Skånland sykehjem: 7. september klokken 10:00 - 12:00

Grovfjord bo- og servicesenter: 7.september klokken 15:00 -18:00