Mange tilreisende benytter etablerte reiselivsbedrifter i forbindelse med sitt besøk, men det er også mange som kommer til kommunene våre på eget initiativ. De leier ofte bolig privat, og er sjelden i kontakt med reiselivsnæringen.

Troms politidistrikt ønsker å forebygge og redusere antall skredulykker, og har sammen med NVE laget to plakater vi ønsker hjelp til å videreformidle til turister og andre som besøker kommunene våre i løpet av vinteren.

Troms politidistrikt ber kommunene i vårt distrikt om å hjelpe til i dette arbeidet. Vi ønsker at de respektive kommunene videreformidler vedlagte skredplakater til alle innbyggere som driver med utleie, har fritidsbolig eller utleiebolig.

Plakatene kan skrives ut og henges synlig i utleieenheten. Utleiere bes også snakke med sine kunder om skredfaren, at oppdatert skredvarsel finnes på hjemmesiden for varsling av naturfarer i Norge, www.varsom.no, og understreker viktigheten av å lese hele skredvarselet og identifisere skredproblemet i snødekket, samt gjøre trygge tur og ferdselsvalg.

Budskapet er like aktuelle for lokalbefolkningen, og kan med fordel deles på infoskjermer, oppslagstavler mv i tillegg.

Plakatene har QR-kode direkte til informasjon om skredfare på engelsk på hjemmesiden for www.varsom.no, og kan lastes ned fra nevnte hjemmeside. 

På forhånd tusen takk for hjelpen.