De enkelte kommunene skal etter forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram tilby og gjennomføre koronavaksinasjon til dem som omfattes av anbefalingene og som oppholder seg i kommunen.

Tjeldsund og Evenes kommune samarbeider om felles koronavaksinering. Det er utarbeidet en felles plan for vaksinasjon basert på råd fra folkehelseinstituttet (FHI).

Fylkesmannen i Troms og Finnmark får oversendt planen fra Tjeldsund kommune for godkjenning 18. desember.

 

Helsedirektoratet sørger for distribusjon av utstyr til den enkelte kommune, inkludert vaksinasjonsutstyr og utstyr for transport, oppbevaring og temperaturkontroll av vaksiner for intern distribusjon i kommunen. Utsending av vaksineutstyr starter 15. desember 2020.

 

Det er ikke satt noen dato for når vaksinene kommer til kommunen. Folkehelseinstituttet fordeler tilgjengelige vaksinedoser beregnet ut fra antall mennesker i de aktuelle gruppene i kommunen basert på tilgjengelig informasjon i sentrale registre, og FHI opplyser kommunene om hvor mange doser de får og når. Kommunene vil få minimum 5 dager fra varsling av antall doser som er fordelt til kommunen og til levering av disse. Det er derfor viktig at kommunen har en god plan for vaksineringen. For Tjeldsund og Evenes kommune vil Skånlandshallen ved Skånland skole benyttes til dette. Vi har pr. i dag ingen informasjon om hvor mange vaksiner vi får i første sending.

Det vil bli varslet når kommunen har fått nærmere beskjed om når de første vaksiner ankommer.

 

Regjeringen har besluttet at risikogrupper skal tilbys vaksine først, deretter helsepersonell. Dette kan endres hvis smittetrykket endrer seg betydelig. Risikogrupper omfatter:

  1. beboere i sykehjem og aldershjem/omsorgsboliger
  2. eldre over 85 år
  3. eldre mellom 75 og 84 år
  4. eldre mellom 65 og 74 år
  5. personer i alderen 18–64 år som har en eller flere sykdommer som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirusinfeksjon

 

Prioriteringslisten kan bli ytterligere detaljert. Det vil sannsynligvis også komme en ytterligere oppdeling av helsepersonell i mindre grupper avhengig av risikoen for å bli smittet.

I Tjeldsund og Evenes kommuner er det totalt registrert 2.559 personer i kategori risikogruppe. Dette ifølge ETS medisinske senters registrering. Av disse er det i Tjeldsund 586 registrert i gruppen for aldersmessig risiko, det vil si personer over 65 år. Tjeldsund kommune har totalt 331 helsepersonell som jobber i pasientnært arbeid. Av disse tilhører 47 helsepersonell til den private behandlingsinstitusjonen Sigma Nord AS, mens øvrig antall er helsepersonell i Tjeldsund kommune.