Med bakgrunn i systematisk lokal kunnskapsinnhenting danner folkehelseoversikten grunnlaget for kommunens planlegging og prioritering av folkehelsestrategi, mål og tilhørende tiltak. Oversiktsdokumentet inngår som et grunnlag for kommunens planstrategi og kommunens overordnede planlegging. Kommunen i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapitell 11 fastsetter overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i folkehesleoversikten. 

Tjeldsund kommunes folkehelseoversikt er produsert av enheten for Kultur- og folkehelse med lokal kunnskapsinnhenting, nasjonale statistikker, spørreundersøkelser mm. 

Dokumentet er et informativt dokument som er interessant lesning for innbyggerne i Tjeldsund kommune. 

 

Folkehelseoversikten