Det blir 3 flyperioder daglig mandag - fredag i følgende tidsrom;

Uke 40  kl 16:00 - 24:00
Uke 43 kl 15:00 - 23:00 
Uke 44 kl  14:00 - 22:00.

I tillegg vil det bli aktivitet i helgen i uke 43 i tidsrommet kl 10:00 - 15:00