Det melder varmere vær i dagene framover, og det er viktig vi alle er oppmerksomme på at snøsmeltingen kan medføre at elver/vassdrag, men også mindre bekker, kan flyte godt utover sine bredder og påføre skade på ting og eiendom.

Vær spesielt oppmerksom på at små bekkefar som vanligvis kanskje ikke har vannføring, uventet kan flomme over.

Tjeldsund kommune har tidligere lagt ut informasjon om hva hver enkelt kan gjøre – denne finner du her: Slik forbereder du deg på flom

Tar du deg tid til å lese denne, vet du bedre hvordan du kan tenke og forberede deg.

Har du opplysninger i denne forbindelsen som du tror kommunen bør være klar over, ønsker vi at du snarest tar kontakt med Tjeldsund kommune enten på telefon 77089500 eller på epost post@tjeldsund.kommune.no