1.7.2020 ble Dielddanuori suohkan / Tjeldsund kommune innlemmet i forvaltningsområde for samisk språk.

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk, også vårt kommunenavn. 

Dette får betydning for en del søkemotorer som blir brukt på internett. 

Dette vil si at om du ikke finner "Tjeldsund kommune" på ulike oversikter - så se etter "Dielddanuori Suohkan" som kommunen heter på samisk. 

 

Forklaring: 

Hos noen offentlige sider hvor det benyttes Geonorge sitt API, er det satt en prioritering på hvilke navn som kommer først, og hos Tjeldsund kommune er det samiske navnet satt først.  

Dette medfører at vi kan bli stående med Dielddanuori der hvor Geonorge sitt API benyttes, på andre siden kan det hende vi er søkbare på begge navn.

Som for eksempel her på Nasjonal portal for bekymringsmelding, som er en digital løsning for å levere bekymringsmeldinger til barnevernet.

Her står vår kommune med det samiske navnet Dielddanuori.

 

Utklipp: 

Bekrmld.PNG